Začínáme...


Jak se zapojit do našeho programu?

Do programu se můžete zapojit kdykoliv během školního roku! Stačí si rezervovat ukázkovou lekci vyplněním formuláře po odkliknutí tlačítka UKÁZKOVÁ LEKCE vpravo nahoře na úvodní stránce nebo na emailu brno@playwisely.cz. Údaje, které je potřeba sdělit administrátorovi, aby vás mohl registrovat v systému jsou: celé jméno dítěte a datum narození, vaše celé jméno, email a telefonní číslo. Vždy je dobré sdělit nám i pár podrobností o psychomotorické vyspělosti vašeho dítěte (zda už leze/chodí atd. případně opoždění ve vývoji a jeho příčiny pokud je znáte). Tyto informace nám pomohou vybrat pro vás nejrelevantnějšího lektora. Náš administrátor vás kontaktuje a rezervuje pro vás dohodnutý termín. Poté na váš email budou zaslány nezbytné informace pro účast na první lekci. Prosím tyto informace si předem prostudujte. Najdete v nich informace o průběhu ukázkové lekce a doporučení ohledně přípravy na lekci.


Co bude následovat po ukázkové lekci?

Pokud se vám náš program zalíbí a rozhodnete se se zapojit do programu, využijte mimořádnou nabídku na UKÁZKOVÝ KURZ pro nové klienty, kterým získáte 5 lekcí za výhodnou cenu a delší čas na adaptaci v programu. V rámci těchto prvních 5 adaptačních lekcí by se dítě mělo dostatečně seznámit se strukturou lekce, lektorem a s prostředím a měli by již být vidět první pokroky. Závaznou přihlášku na ukázkový kurz obdržíte od lektora. Prosím, vyplňte ji přímo po ukázkové lekci a předejte lektorovi. Pokud v přihlášce neuvedete konkrétní čas a den pro ukázkový kurz, který si dohodnete s lektorem, administrátor vás zkontaktuje a vyberete společně nejvhodnější termín vašeho kurzu. Bezprostředně poté od nás obdržíte email s potvrzením o rezervaci a fakturou a email z rezervačního systému s přihlašovacími údaji, abyste si mohli lekce omlouvat a nepropadaly (do 7 hod. ráno v den lekce). Před skončením ukázkového kurzu obdržíte od administrátora SMS s upozorněním, že vaše předplatné končí a možností prodloužit svou účast v programu o dalších 5 nebo 10 lekcí za standardní cenu.


Děkujeme vám za váš zájem o náš program a přejeme vám spoustu krásných zážitků!