PlayWisely® pro MŠ a jesle


Kvalitní rozvojový program pro mateřské školy a jesle

PlayWisely® je ucelený, vědecky podložený a současně zábavný způsob hraní, který využívá přirozené schopnosti učení a pohybu dítěte od narození až do předškolního věku. Cílem programu je zapnout a vyladit smyslové, řečové, učící a pohybové dovednosti důležité pro rozvoj budoucích schopností.
PlayWisely® rozvíjí u dětí jazykové dovednosti (řeč a hlas), smysly (zrak, sluch, hmat) a schopnosti spojené s učením se (pozornost, poznávání, rozlišování a paměť). Dále se metoda zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností (hrubou a jemnou motoriku, vizuomotoriku, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, rovnováhu atd.) a to vše v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte.
Základem PlayWisely® programu je sada speciálních výukových karet, které jsou variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů. Ve spojení s metodou orientace ve směrech® tvoří ojedinělý balíček aktivit přinášejících dětem radost z pohybu, poznávání a učení se.
Každá lekce trvá 30 – 45 minut dle věku dětí a je rozdělena na několik částí. Začíná se hrou s výukovými kartami, pokračuje částí pohybovou a končí opět hrou s kartami. Veřejné lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2, 3 nebo 4 dětí tak, aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti. Oproti tomu v mateřské škole může být skupinka dětí, se kterou se dá takto pracovat i 8-10tičlenná.
Pro účely výuky ve školce/jeslích je možné si harmonogram lekce lehce upravit dle možností a vybavenosti předškolního zařízení. Je možné se na lekcích zaměřit pouze karetní část popř. i na jemnomotorickou a hrubou motoriku omezit jen na cviky, které se v prostoru a počtem dětí ve skupince dají zvládnout (popř. ji úplně vynechat).
Děti rozdělujeme do skupinek dle věku, schopností a povahy dítěte. Naše lekce jsou vhodné i pro děti s určitým handicapem, autismem či downovým syndromem.
PlayWisely® již najdete v Praze, Brně, Olomouci, Zlíně, Karlových Varech, Pardubicích, Hradci Králové, Plzni a na dalších místech v ČR a na Slovensku. I v Brně již máme mateřské školky, které naší metodě fandí a používají ji jako doplněk svého vzdělávacího programu.