Ještě než začnete...

Co je dobré vědět o průběhu lekce?

V následujících bodech najdete několik doporučení, jejichž dodržováním pomůžete svému dítěti, aby jeho učení v rámci lekcí PlayWisely® probíhalo snadno a co nejefektivněji.

Na tato pravidla upozorněte doprovod svých dětí v případě, že dítě doprovází výjimečně na lekci někdo jiný (např. prarodič, chůva atd.):

 • Mějte na mysli, že dítě přichází do nového prostředí a setkává se s člověkem, kterého nikdy předtím nevidělo. Pro některé děti je to navíc zcela první zkušenost s organizovaným programem. Proto pokud je vaše dítě v prvních lekcích neklidné nebo nechce spolupracovat, je to naprosto v pořádku. Je proto velmi pravděpodobné, že prvních několik lekcí neproběhne ideálně a budeme muset aktivity často měnit a hledat k sobě cestu.
 • Program Play Wisely® je především hrou a chceme, aby byla lekce pro dítě příjemná. Pokud se dítě nechce účastnit aktivity, kterou mu nabízíme, nenutíme ho. Danou aktivitu zařadíme do lekcí později nebo ji nahradíme jinou aktivitou směřující ke stejnému cíli.
 • Respektujeme fakt, že každé dítě ke zvládnutí určité dovednosti potřebuje různě dlouhý čas, intenzitu a počet opakování. Znamená to, že není důležité, kolik aktivit dítě za lekci zvládne, ale jak efektivně je zvládne.
 • Mějte stále na mysli přísloví: „Mluviti stříbro, mlčeti je zlato.“ Pokud to není nezbytně nutné, pokuste se při aktivitách, kdy se dítě koncentruje na konkrétní činnost, nemluvit, případně neopakovat instrukce zadané lektorem. Dítěti nepomáhejte dokud nejste lektorem vyzváni. Dítě máte dovoleno pouze chválit 😊.
 • Máte-li na lektora jakýkoliv dotaz, ponechejte si ho prosím na konec lekce. Zbytečné mluvení zatěžuje sluchový smysl dítěte, který potřebuje k PlayWisely® aktivitám. Ze stejného důvodu mluví lektor během lekce minimálně s dospělým doprovodem dítěte.
 • Naším cílem je samostatná práce dítěte. Pokud vás k tomu dítě nevyzve, nepomáhejte a nedokončujte činnosti, na kterých dítě pracuje.
 • Nikdy nenechejte své dítě pohybovat se po tělocvičně a po pomůckách bez dozoru a asistence. Za případný úraz dítěte způsobený porušením tohoto pokynu, neneseme zodpovědnost.

Aby váš čas v centru byl stráven příjemně a bez stresu, určitě pomohou následující doporučení:

 • Prosím choďte na lekce nejlépe nejpozději cca 5 min před začátkem vaší lekce, jinak bude muset být vaše lekce zkrácena tak, aby se klient po vás dostal na lekci včas.
 • Prosím zajistěte, že je dítě najezené a odpočaté.
 • Dítě oblékejte tak, aby mu bylo příjemně a mohlo se při cvičení volně pohybovat a nebylo mu horko.
 • Prosím nerušte lektora pokud probíhá lekce. V době probíhající lekce má lektor ztišený telefon. Pokud potřebujete asistenci (otevření brány do dvora, přenesení kočárku atp.), prosím přizpůsobte svůj příchod a odchod tak, aby asistence mohla být poskytnuta před začátkem lekce. Lektor mívá na vás vyhrazených cca 15 min před začátkem vaší lekce.

Věříme, že shledáte všechna doporučení jako přínosná a oceníte je hlavně v době, kdy bude probíhat právě ta vaše lekce. Všichni si určitě přejeme, abyste všichni odcházeli s dobrým pocitem a ten vám zůstal po celý den.