O PlayWisely®

Našim cílem je vybudovat u každého dítěte
mozkové a tělesné sebevědomí,
aby až později přijde na to, čemu se chce v životě věnovat,
co ho baví a na co má nadání, mohlo plně zrealizovat své sny.
Patty Hannan, zakladatelka PlayWisely®

Každý z nás chce pro své dítě tu nejlepší budoucnost. My jsme léty prověřená cesta, jak k tomu přispět.


Děti u nás získají dovednosti, díky kterým se učí rychleji a s větší radostí.


PlayWisely® je program pro miminka, batolátka a děti od 4 měsíců do 5-ti let věku vytvořený na základě dlouholetých vědeckých výzkumů zabývajících se celostním vývojem dítěte v raném období života.

Lekce jsou postaveny na uceleném výukovém systému pro děti. Základ tvoří sady speciálních výukových karet, které jsou variací obrázků, zvuků, slov, čísel, barev, velikostí a tvarů.

PlayWisely® stimuluje neuronovou síť v jednotlivých oblastech dětského mozku tak, aby dítě rozvíjelo důvěru ve vlastní rozumové a pohybové schopnosti a cítilo se díky tomu úspěšné v každé situaci v životě - od učení až po každý pohyb, který jednou bude chtít v životě provádět (př. udělat kotoul, přeskočit plot nebo hrát fotbal).

PlayWisely® pracuje s přirozenou schopností dětského mozku učit se z podnětů, které k němu přicházejí z okolního prostředí. Je postavena na nejnovějších věděckých poznatcích o dětském mozku a jeho fungování a je podpořena studiemi neurologů včetně vědců z NASA, se kterými autorka programu Patty Hannan úzce spolupracuje.

V každé lekci zapojujeme do procesu učení/hraní přirozené pohybové reflexy a kognitivní instinkty dětí a zohledňujeme při tom jednotlivé vývojové milníky pro každou oblast – řeč, pohyb v prostoru, jemná motorika rukou atp..

V pohybové i karetní části lekcí je zpočátku každá dovednost dítěti předvedena ve své nejjednodušší podobě a postupným zrychlováním a změnami směru a rytmu se její provedení zpřesňuje a zdokonaluje a neuronové spoje v mozku se posilují a zrychlují.


Cílem PlayWisely® je stimulace neurosenzorických schopností mozku, které pomáhají dítěti v učení.


Naše metodologie vyžaduje velmi individuální přístup lektora k dětem, aby bylo dosaženo co největší pozornosti dětí na prezentované podněty. V průměru se lekce účastní 2 děti (v 1 kurzu jsou zapsány max. 3 děti). Pokud si rodič přeje, je možné navštěvovat lekci individuálně (max. 1 dítě na lekci). Děti se speciální potřebou chodí na speciální individuální lekce, kde se jim lektor plně věnuje a zohledňuje jejich hendikep.

V prvních 3 letech pracujeme s dětmi hlavně na dovednostech, které pomáhají dětem správně a rychle rozpoznat a zpracovat vnímanou informaci. Lekce jsou hodně zaměřeny na prezentaci našeho karetního systému, který je založen na zvucích a pohybech s kartami. Karty stimulují ty části mozku dětí, které jsou zodpovědné za učení. V dalších letech tyto dovednosti rozvíjíme.

Na lekcích s dětmi od 12-18 měsíců (záleží na tom, jak dlouho je již dítě zapojeno do programu) kromě prezentací karet trénujeme např. orientaci v prostoru (pravou a levou stranu), třídění barev, přiřazujeme správný počet/velikost předmětů ke kartám atp.. V pozdějším věku ubíráme prezentaci karet a dítě začíná s kartami pracovat samostatně a plní zadané úkoly, tvoří matice a vyvozuje z nich závěry.

Na prvních lekcích je pro většinu dětí těžké zvládnout všechny prezentované sady, proto než si dítě na strukturu lekcí, lektora a prostředí zvykne, jsou karetní části zkráceny a více se věnujeme jemné motorice a pohybové části. Jak se pozornost dítěte tréninkem prodlužuje, prodlouží se úměrně i práce s kartami.

Děti u našich aktivit mají možnost samy poznat a uvědomit si význam karet. Může se stát, že talentovanější děti se tímto způsobem naučí rozpoznávat písmena (a začnou dříve číst) nebo čísla (a začnou sami dříve počítat). Toto ale není náš prvotní cíl. Našim cílem je dát dětem radost z rychlého a snadného učení.

Naše metoda není receptem na výchovu geniálních dětí ani špičkových sportovců. Prvotním záměrem PlayWisely® není naučit děti barvy, abecedu, počítat - toto jsou pouze prostředky pro stimulaci neurosenzorických oblastí mozku. My dětem dáváme nástroje, dovednosti a sebedůvěru se učit a mít z toho radost.


Na pravidelných lekcích s dětmi systematicky pracujeme na následujících neurosenzorických dovednostech:


  • trénink očí a zaostření (spolupráce očí)
  • sledování (plynule následovat stimul/obrázek ve všech směrech, kterým se v prostoru pohybuje)
  • detekce signálu (schopnost zaměřit se na jednu informaci a potlačit ostatní vjemy z prostředí
  • JND = „just noticeable differences neboli schopnost jemného rozlišení (např. rozdílů na obrázku atp.
  • schopnost určení správného směru (uvědomění pozice a orientace stimulu v prostoru)
  • schopnost rozlišování stimulů z prostředí a reakce na ně)
  • koordinace smyslových vjemů (rozpoznání, že pohyb, zvuk a vidění jsou navzájem propojeny a umožňují nám vytvářet očekávání ohledně objektů a dějů v našem světě)
  • SIP = speed of information processing neboli rychlost zpracování informací, rozlišování vzorů (schopnost organizovat data a rozpoznat význam)
  • vzájemná propojenost jednotlivých center mozku (kdy je každá část odpovědná za zpracování určitých atributů) podporující interpretaci okolního světa

Náš program navštěvují děti i několik let


Začínají již jako téměř půlroční miminka a postupně se k těmto dovednostem propracovávají až do věku 4 nebo 5 let. Z našich mnohaletých zkušeností z center českých i z jiných částí světa, kde již PlayWisely® působí již více než 10 let, je po absolvování několika let v programu učení pro děti snazší, rychlejší, a proto i radostnější.